Vleky s nízkym vedením lana

B+J MIKESKA LPVE

 Firma B+J MIKESKA z Frenštátu pod Radhoštěm založená v roku 1995 je známa najmä vďaka výrobe lyžiarskych vlekov s nízkym vedením lana LPVE. Tieto sa delia na tri základné typy LPVE 1,5 – 100 (po prvýkrát predstavený v zimnej sezóne 1995/1996), LPVE 3 – 120  B a LPVE 3 – 200. Lyžiarske vleky sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné rýchlo postaviť i demontovať. Vleky sú vhodné pre plynutý šikmý prípadne mierne konkávny terén. B+J MIKESKA okrem vlekov typu LPVE ponúka aj teleskopický lyžiarsky vlek ŠKOLNÍ 300. Výhodou všetkých typov vlekov je jednoduchá montáž a demontáž. Pri stavbe sa nevyžadujú žiadne betonárske práce, vleky sú kotvené na terén ihlami.

Typ LPVE 1,5 - 100 je najmenším typom z ponuky vlekov B+J Mikeska s odporúčanou dĺžkou do 70 m a stúpaním do 20 %. Výkon pohonu je 2,2 kW. Používa sa polypropylénové lano s priemerom 16 mm. Lyžiar sa pri jazde na vleku drží rukou priamo lana. Dopravná rýchlosť je 1,6 m/s.  Celková hmotnosť vleku bez lana je 100 kg.

Typ LPVE 3 – 120 B je nástupca typu 120 A z roku 1997.  Je vybavený pohonom o výkone 3 kW. Je vhodný do max. stúpania 20%. Dopravné lano môže byť polypropylénové s priemerom 20 mm (max. dĺžka vleku 100 m) bez unášačov alebo oceľové s priemerom 8 mm (max. dĺžka vleku do 120 m) s pevne uchytenými unášačmi, o ktoré sa lyžiar opiera.

Štandardná rýchlosť je 1,6 m/s a na objednávku je možné vlek vybaviť plynulou reguláciou rýchlosti. Celková hmotnosť vleku bez lana je 450 kg.

Typ LPVE 4 - 200 využíva oceľové lano s priemerom 8 mm. Na tomto sú pevne uchytené unášače, o ktoré se lyžiar opiera.  Pohon je variantne s výkonom 4, 5,5 alebo 7,5 kW. Rýchlosť 1,6 m/s. Odporúčaná dĺžka vleku je do 200 m. Vlek sa využíva na svahoch so stúpaním do 25%. Nadštandardným vybavením môže byť plynulá regulácia rýchlosti vleku. Hmotnosť vleku bez lana je cca 900 kg.

Vleky s oceľovým lanom je možné používať aj pre ťahanie tubingov. Vlek musí byť vybavený prípravkom na navádzanie unášačov.

COMI PLV 100

PLV 100 je prenosný lyžiarsky vlek jednoduchej konštrukcie s nízkym vedením lana. Je určený na dopravu lyžiarov do vzdialenosti 100 metrov. Je vhodný aj pre začiatočníkov a deti od 4 rokov. Jeho hlavnými prednosťami sú malá hmotnosť, rýchla montáž a nízke prevádzkové náklady.

Vlek je ukotvený pomocou kotviacich klincov, ktoré sa zatĺkajú do zeme. Napínanie vleku zabezpečuje malý navijak umiestnený na poháňacej stanici. Tá môže byť údolná alebo vrcholová. Polypropylénové lano je s priemerom 20 mm. Na objednávku je možné dodať polypropylénové lano so špeciálne uchytenými kotvičkami ukončenými plastovým tanierikom.Pohon môže byť 2,2 kW elektromotorom s napájaním 400 V (rýchlosť 1,6 m/s) alebo štvortaktným benzínovým motorom (rýchlosti 1,4 – 2 m/s).

Poháňacia stanica

MICHÁLEK KINDLE


Vleky s nízkym vedením lana českej spoločnosti MICHÁLEK s.r.o. Chrudim sa vyrábajú v dvoch základných verziách - PL a OL. Rozdiel je v použití lana na dopravu lyžiarov. Verzia PL využíva polypropylénové lano s priemerom 16 mm s navulkanizovanými pryžovými zarážkami pre ľahšie uchopenie lana. Variant OL našiel uplatnenie aj na Slovensku, presnejšie v Oravskom Podzámku. Ako dopravné lano je použité oceľové lano s priemerom 8 mm s plastovými jednomiestnymi unášačmi. V mieste, kde sa lyžiar pridržiava lana, je lano opatrené pryžovou bandážou. Obe stanice vleku KINDLE OL sú vybavené navádzacím zariadením pre unášače. Údolná stanica vlekov KINDLE je vždy poháňacia. Skladá sa z jednoduchej nosnej konštrukcie s lyžinami pre uľahčenie presunu po svahu a výkyvného rámu s pohonom. Pohon je vybavený zariadením proti spätnému chodu. Poháňací kotúč je nasadený na výstupnom hriadeli prevodovky a je vyrobený z hliníkovej zliatiny a drážku pre lano má vystlanú pryžou. Vrcholová stanica je realizovaná ako pevná, výstupná. Pozostáva z kotviacich prvkov, nosného stĺpu a ramena s uloženým vratným kotúčom z hliníkovej zliatiny s drážkou pre vedenie lana vyloženou pryžou. V stanici je možné nastaviť sklon i výšku. Uloženie vratného kotúča je na domazávaných valivých ložiskách. Kotúče (poháňací i vratný, obe s priemerom 1 000 mm) sú opatrené konštrukciou na zachytenie lana v prípade jeho zošmyknutia z kotúča. Rýchlosť dopravy je 0,5 až 1,46 m/s. Oceľové časti konštrukcie vleku sú žiarovo alebo galvanicky zinkované.

SLOVŠPORT EPV - 300 SL

EPV 300 SL je zariadenie vhodné na dĺžku 60 až 100 metrov. Medzi pohonnou a vratnou stanicou je napnuté silonové lano s priemerom 20 mm. Pred vratnou stanicou je osadený je osadený bezpečnostný vypínač. Lano v prípade potreby môže na vratnej vetve prebiehať cez podperu s kladkou.  Lyžiar sa počas jazdy na vleku pridržiava o lano priamo. Výška lanáčov nad terénom je regulovateľná v závislosti od snehovej pokrývky. Prepravná kapacita je 250 až 400 os./h. Sklon svahu môže byť do 15%. Elektromotor má výkon 3 alebo 5,5 kW.  Výrobcom vleku bol SLOVŠPORT, podnik SO ČSZTV, Hálkova 24, 011 49 Žilina, závod Púchov.

TATRALIFT LVN

V roku 1999 rozšírila TATRAPOMA, a.s. Kežmarok (od 26.6.2010 TATRALIFT a.s. Kežmarok) výrobný program o vleky s nízkym vedením lana, ktoré boli modernizované v roku 2003.

Lyžiarske vleky s nízkym vedením lana TATRALIFT LVN (skôr označované  SN)  sú určené najmä pre začiatočníkov – deti aj dospelých. Majú využitie v lyžiarskych školách, alebo na svahoch pri penziónoch a hoteloch, aj ako približovacie vleky. Sú bez podpier a ich výhodami sú jednoduchá montáž a demontáž, možnosť skladovania mimo sezóny, nenáročná prevádzka a údržba. Pri vhodnom teréne môže byť ich maximálna dĺžka 150 metrov. V štandardnom prevedení maximálna rýchlosť vleku je 1,4 m/s (po dohode max. 1,8 m/s). Maximálna prepravná kapacita môže dosahovať až 600 os./h – závisí od dĺžky a sklonu trate.

Pohon tvorí elektro prevodovka  Nord SK 873 s poháňacím lanovým kotúčom Æ 800 mm. Asynchrónny elektromotor výkonu 4 kW je vybavený elektromagnetickou brzdou, ktorá bráni spätnému chodu po zastavení pohonu. Otáčky motora, tým aj rýchlosť vleku, je možné plynule meniť frekvenčným meničom.

Na vlečnom, oceľovom lane s priemerom 8mm EN 12385-4 6x19M-FC  B17700 sZ sú pevne uchytené unášače s polyetylenovým povrchom v mieste kontaktu s lyžiarom. Ťažná, vzostupná vetva môže byť pravá alebo ľavá.

Stanice sú k terénu kotvené klincami a nevyžadujú betónové základy. Poháňacia stanica je zároveň napínacia. Môže byť umiestnená pri výstupe (vrcholová) alebo nástupe lyžiara (údolná). Napínacia sila je vytvorená tlačnou pružinou.

Lyžiarsky vlek je vybavený elektrickým bezpečnostným zariadením, ktoré automaticky vypne poháňaciu jednotku v prípade poklesu napätia alebo preťaženia. K ďalším bezpečnostných prvkov patrí zachytávač lana vo vratnej stanici, STOP tlačidlá na nástupišti a výstupišti, zdvojené bezpečnostné bránky za výstupom, snímač stlačených pružín napínania lana.