Teleskopické lyžiarske vleky

DST Duchnitzky & Co. Systeme Transport DW

Jedným z tuzemských lyžiarskych vlekov z 90-tych rokov, ktorého výroba neostala len pri prototype, bol teleskopický lyžiarsky vlek DW kežmarskej firmy DST Duchnitzky & Co. Systeme Transport.

Typ  DW – 1 bol v ponuke v rokoch 1991-1992, následne jeho modernizovaná verzia od druhej polovice roku 1992 až do roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 sa ponúkal najmä v Českej republike pod názvom Skibag. Maximálna dopravná rýchlosť týchto vlekov sa štandardne pohybovala v rozmedzí 1,7 až 2,5 m/s. Dĺžka vleku mohla presahovať 600 metrov.

Vlek DW – 2 mal planétovú prevodovku, plné traťové kladky bez axiálnej i radiálnej hádzavosti s priemerom 20 cm obložené plastickým materiálom, jednoduché zabezpečovacie zariadenie PTS, pružný tyčkový spínač na dojazde lyžiarov, poháňaciu stanicu, napínaciu vratnú stanicu so závažím a traťové podpery rovnakej dimenzie. Tieto osobné horské dopravné zariadenia, známe aj ako Duchnitzkého vleky boli okrem Slovenska a Českej republiky inštalované aj v Poľsku a v ďalších krajinách.

SSZ BLAHUTA BBK - 5,5 až 11 kW 

 Toto OHDZ je konštruované ako vlek prenosný s vysokým vedením lana bez použitia kotvenia do betónových základov. Využívajú sa jednomiestne teleskopické unášače. Vlek pozostáva z poháňacej stanice napínanej závažovým systémom (kladkostroj) s výkonom 5,5 až 11 kW, podpier s kladkovými batériami (priemer 250 mm) postavených na kotviacich krížoch kotvených do zeme klincami a vratnej stanice s pevným lanovým kotúčom, ktorá je tiež postavená na kotviacom kríži. Prípadné vypadnutie lana z drážky kladkovej batérie je indikované destrukčným snímačom polohy lana zabezpečujúcim okamžité zastavenie vleku. Pohon je riadený frekvenčným meničom umožňujúcom plynulú zmenu rýchlosti. Zmenu dopravnej rýchlosti, spustenie a zastavenie vleku je možné ovládať diaľkovým ovládaním zo vzdialenosti do 50 m od obslužnej stanice vleku. Prepravná rýchlosť lyžiarskeho vleku je do 2,5 m/s, prepravná kapacita je do 600 os./h.

 SSZ BLAHUTA LDT - H

 Lyžiarsky vlek typ LDT-H je vhodný na využitie najmä na stredne dlhých svahoch so stredným prevýšením a prepravnou dĺžkou do 600 m. Konštrukčne je vlek vyriešený tak, aby bol zabezpečený maximálny komfort prepravy. Vlek disponuje možnosťou regulácie dopravnej rýchlosti pri nastupovaní. Lyžiarsky vlek typ LDT - H je tvorený hydraulicky napínanou poháňacou stanicou s brzdou proti spätnému pohybu lana, podpery sú vybavené kladkovými batériami s priemerom 200 mm. Výkon elektromotora s meničom a brzdou: max. 37 kW. Vlečenie lyžiarov je zaisťované pevne uchytenými teleskopickými unášačmi s dĺžkou 3,5 m. Prípadné vypadnutie lana z drážky kladkovej batérie je indikované deštrukčným snímačom polohy lana, ktorý zaistí okamžité vypnutie pohonu a zastavenie vleku. Zastavovanie vleku je zaistené vstavanou elektromagnetickou brzdou, ktorá sa uvádza do funkcie po vypnutí prúdu do motora. Použitie pohonu s frekvenčným meničom umožňuje reguláciu rýchlosti prepravy a plynulý rozjazd lyžiarov, najmä lyžiarov začiatočníkov, ale aj trvalú prevádzku zníženou rýchlosťou. Zmenu dopravnej rýchlosti (zníženie-zvýšenie), spúšťanie a zastavenie vleku možné taktiež ovládať diaľkovým ovládaním zo vzdialenosti do 50 m od obslužnej stanice vleku. Výstup prepravovaných osôb z vleku je realizovaný na tzv. výstupnej podpere umiestnenej cca 30 m pred vratnou stanicou. Maximálna dopravná rýchlosť je 2,5 m/s. Teoretická dopravná kapacita je 900 os./h. Priemer dopravného lana je 12,0 - 13,0 mm. Rozchod lán v trati je 2,5 m. Podpery a konštrukcie staníc sú kotvené na betónový základ.

SLOVŠPORT EPV - 300

Tento typ vleku výrobcu SLOVŠPORT Žilina (závod Púchov)  predstavuje horské dopravné zariadenie slúžiace na dopravu lyžiarov do 450 metrov. Stavba vleku nevyžadovala betonárske práce, podpery i stanice sa do terénu kotvia klinmi. Maximálna stúpavosť je do 40 %. Dopravná rýchlosť sa pohybuje medzi 1,9 až 2,2 m/s. Prepravná kapacita vleku je 200 - 350 os./h. Možnosť lomu dráhy bola maximálne do 15° - len v zmysle otáčania lanového kotúča v údolnej stanici. Priemer dopravného lana je 8 mm. Výroba prebiehala od prelomu 70 - 80-tych rokov do začiatku deväťdesiatych rokov.  

TATRAPOMA S

Aj keď prenosný lyžiarsky vlek „S“ vo výrobnom programe spoločnosti TATRALIFT a.s. Kežmarok (od 26.6.2010 TATRALIFT a.s. Kežmarok)  už nefiguruje, stále je na našich svahoch  v hojnom počte. Bol určený pre začiatočných lyžiarov a deti. Maximálna dĺžka týchto vlekov je 200 metrov, maximálna prepravná kapacita 600 os./h, prepravná rýchlosť 1,7 m/s.

Pohon tvorí elektro prevodovka  Nord SK 873 (predtým elektro prevodovky TS 03 1329) výkonu 4 kW a poháňacím lanovým kotúčom priemeru Æ 800 až 1000 mm (podľa modifikácie). Posledné vyrobené vleky sú vybavené frekvenčnými meničmi na riadenie otáčok motora (rýchlosti vlečného lana).

Rozchod vlečného lana na trati je 2 500 mm a jeho poloha v kladkových batériách je kontrolovaná snímačmi polohy lana (SPL), ktoré sú zapojené v bezpečnostnom obvode. Priemer kladiek kladkových batérií je 200 mm.

Na vlečnom lane priemeru 12 mm (EN 12385-4  6x19S–FC 1770 B z.Z, N) sú pevne uchytené vlečné zariadenia – teleskopické závesy. Ich dĺžka je 1 610 mm (vytiahnutý  2 860 mm).

Podpery trate (výška cca 4 500 mm) a staníc sú do zeme kotvené klincami a istené kotviacimi lanami.

Napínanie vlečného lana je riešené vo vratnej („plávajúcej“) stanici. Napínaciu silu vytvára tlačná pružina. Sila napínania sa prenáša cez napínacie, oceľové lano Æ 8 mm STN EN 12385-4 (DIN 3060,   STN 02 4322.45).  Na posledných prevedeniach týchto staníc sa napínacia sila vytvára gravitačným závažím. Priemer vratného lanového kotúča je 800 mm.

Výstup lyžiarov u tohto typu vleku je štandardne za poslednou podperou.

K bezpečnostným prvkom vleku okrem SPL patria zachytávače lana na kladkových batériách a lanových kotúčoch, STOP tlačidá na nástupišti, vystupišti a rozvádzači, bezpečnostné bránky za výstupišťom.

 TATRAPOMA P / TATRALIFT LVP

Lyžiarsky vlek typu LVP (predtým typ P) je lyžiarsky vlek určený na prepravu lyžiarov na krátke trate do maximálnej vzdialenosti 300 m.

Pohon v súčasnosti montovaných vlekoch pozostáva elektro prevodovky Nord SK 63 s čelným ozubením. Elektromotor výkonu 11 je vybavený  elektromagnetickou brzdou, ktorá pôsobí proti spätnému chodu po zastavení pohonu. Ovládanie motora je frekvenčným meničom. Priemer poháňacieho kotúča je 1070 mm. Maximálna dopravná rýchlosť je  2,3 m/s. Výkon elektromotoru v súčasnosti vyrábaných vlekoch je štandardne 11 kW. Pôvodne sa využívala prevodovka TS 03 1331.1 s dvojrýchlostným elektromotorom výkonu 5,5/7,5 kW.

Rozchod vlečného lana v trati je 2 500 mm a jeho poloha v kladkových batériách je kontrolovaná snímačmi polohy lana (SPL) zapojených v bezpečnostnom obvode. Priemer kladiek je 200 mm.

Na vlečnom lane priemeru 12 mm (EN 12385-4  6x19S–FC 1770 B z.Z, N) sú pevne uchytené vlečné zariadenia – teleskopické závesy. Ich dĺžka je 2770 mm (vytiahnutý  4019 mm). V súčasnom období sú vlečné tyče tvarovo prispôsobené tak, že umožňujú pohodlnejšie prekonávať strmšie úseky trate vleku a zvyšujú komfort prepravovaných osôb, hlavne na snowboardoch.

Podpery trate (výška cca 4 500 mm) a staníc u starších prevedeniach sú do zeme kotvené klincami a istené kotviacimi lanami. Novšie prevedenia staníc sú s terénom spojené betónovými základmi. Tie sú preferované aj prípade  kotvenia podpier v trati.

Napínanie vlečného lana je riešené vo vratnej, v starších prevedeniach „plávajúcej“, stanici. Napínaciu silu vytvára gravitačné závažie. Priemer vratného lanového kotúča je 1000 mm. Pri tomto prevedení výstup lyžiarov bol za poslednou podperou, čo kládlo zvýšené nároky na priestor pre lyžiarsky vlek.

Novšie prevedenia vratných, napínacích staníc, nazývaných aj pevné, umožňujú lepšie využitie priestoru vleku, pretože výstup lyžiarov je pod vratným kotúčom. Závažie na napínanie vlečného lana je schované v podpere stanice, čo prispieva k vyššej bezpečnosti. Tieto stanice prešli rôznymi modifikáciami a v súčasnosti majú priemer vratného lanového kotúča 2500 mm.

Ako napínacie lano sa u všetkých prevedeniach využíva oceľové lano s priemerom 11 mm, typ EN 12385-4, 6x19S-IWRC B1770zZ.

TATRAPOMA F / TATRALIFT LVF

Teleskopický lyžiarsky vlek TATRALIFT LVF je navrhnutý na prepravu lyžiarov na stredne dlhé trate do vzdialenosti až do dĺžky trate 700 m. V minulosti sa tieto vleky označovali ako TATRAPOMA F10 a TATRAPOMA F12. Obidve modifikácie mali plávajúcu vratnú, napínaciu stanicu. F10 označoval lyžiarsky vlek s menším výkonom a s plávajúcou vratnou stanicou bez tiahla (tzv. barly) a s menšou hmotnosťou napínacieho závažia.

Na pohon týchto vlekov sa v minulosti používala prevodovka MK 400. V súčasnosti je to elektro prevodovka NORD SK 83 s asynchrónnym elektromotorom riadeným frekvenčným meničom. Výkon týchto pohonov je od 18,5 do 30kW, podľa konkrétneho projektu. Maximálna prepravná rýchlosť je 2,5 m/s. Všetky pohony sú vybavené elektromagnetickou brzdou, ktorá pôsobí proti spätnému chodu po zastavení pohonu. Priemer poháňacieho kotúča je 1070 mm.

Rozchod vlečného lana v trati je 3 500 mm a jeho poloha v kladkových batériách je kontrolovaná snímačmi polohy lana (SPL) zapojených v bezpečnostnom obvode. Priemer kladiek je 200 mm.

Na vlečnom lane priemeru 12 mm (EN 12385-4  6x19S–FC 1770 B z.Z, N) sú pevne uchytené vlečné zariadenia – teleskopické závesy. Dĺžka teleskopického závesu je 3330 mm, dĺžka roztiahnutého teleskopického závesu je 5194 mm. Približná výška lana nad traťou je 4,5 m. Výška podpier je približne 7 m. Podpery trate a staníc sú kotvené na betónovom základe. Všetky podpery sú vybavené rebríkmi a servisnými plošinami.

Napínanie vlečného lana je riešené vo vratnej, v starších prevedeniach „plávajúcej“, stanici. Napínaciu silu vytvára gravitačné závažie. Priemer vratného lanového kotúča je 2000 mm (F12) resp. 1500 mm (F10). Pri tomto prevedení výstup lyžiarov bol za poslednou podperou, čo kládlo zvýšené nároky na priestor pre lyžiarsky vlek.

Novšie prevedenia vratných, napínacích staníc, nazývaných aj pevné, umožňujú lepšie využitie priestoru vleku, pretože výstup lyžiarov je pod vratným kotúčom. Závažie na napínanie vlečného lana je schované v podpere stanice, čo prispieva k vyššej bezpečnosti. Tieto stanice prešli rôznymi modifikáciami a v súčasnosti majú priemer vratného lanového kotúča 3500 mm.

Vleky LVP a LVF môžu mať poháňaciu stanicu  s napínaním vlečného lana.  

Ako napínacie lano sa u všetkých prevedeniach využíva oceľové lano s priemerom 11 alebo 16 mm, typ EN 12385-4, 6x19S-IWRC B1770zZ.

 Lyžiarske vleky TATRALIFT LVH

Lyžiarsky vlek typu TATRALIFT LVH (TATRAPOMA H) je lyžiarsky vlek navrhnutý na prepravu lyžiarov na stredne dlhé a dlhé trasy až do 2000 m a maximálnou prepravnou kapacitou 1000 osôb/hod.. Lyžiarsky vlek TATRALIFT LVH je vhodný pre priamu alebo lomenú trať. Sú to vleky s odpojiteľnými vlečnými zariadeniami – teleskopickými závesmi ktoré sa priebežne uskladňujú  v poháňacej stanici (v „kĺzadle“). Modifikácie tohto typu vlekov sú podľa výkonu pohonu a celkového počtu teleskopických závesov: LVH60 až LVH80, LVH100 až LVH180, LVH210.

Na pohon týchto vlekov sa v minulosti používali prevodovky MK 630 s výkonom elektromotora 22 až 37 kW  (LVH60 až LVH80), BH1 s výkonom 37 až 75 kW  (LVH100 až LVH180) a Škoda s výkonom 90 až 210 kW (LVH210) s jednosmernými elektromotormi s odporníkmi. Priemer poháňacieho kotúča je 1 070 mm (LVH60 až LVH80), 1 650 mm (LVH100 až LVH 180), 1 750 mm (LVH210).

V súčasnosti sú pohony vytvorené prevodovkami NORD s asynchrónnymi elektromotormi s frekvenčnými meničmi. Výkonové rady a priemery poháňacích kotúčov ostali zachované. Maximálna prepravná rýchlosť je 3,5 m/s (staršie prevedenia 3,9 m/s). Všetky pohony sú vybavené elektromagnetickou brzdou.

Rozchod vlečného lana v trati je 3 500 mm a jeho poloha v traťových výstrojách – lanových kotúčoch je kontrolovaná snímačmi polohy lana (SPL) zapojených v bezpečnostnom obvode. Priemer lanových kotúčov je v rozmedzí 800 až 2000 mm.

Na vlečnom lane priemeru 12, 16 alebo 18 mm (EN 12385-4  6x7–FC 1770 B z.Z, N) sú uchytené odpojiteľné vlečné zariadenia – teleskopické závesy, ktoré sa v poháňacej stanici odpájajú od vlečného lana. Ich dĺžka je 3330 mm, (dĺžka roztiahnutého teleskopického závesu je 5194 mm). Výška lana nad traťou je 4,5 m, výška podpier je 8 m. Podpery trate a staníc sú kotvené na betónovom základe. Všetky podpery sú vybavené rebríkmi a servisnými plošinami.

Napínanie vlečného lana je riešené vo vratnej, v starších prevedeniach „plávajúcej“, stanici. Napínaciu silu vytvára gravitačné závažie. Napínanie týchto staníc je napínacím závažím s napínacím lanom priemeru 16 mm (EN 12385-416  6x19S - IWRC 1770 B sZ). Priemer vratného lanového kotúča je 2000 mm alebo 1500 mm. Pri tomto prevedení výstup lyžiarov bol za poslednou podperou, čo kládlo zvýšené nároky na priestor pre lyžiarsky vlek.

Novšie prevedenia vratných, napínacích staníc, nazývaných aj pevné, umožňujú lepšie využitie priestoru vleku, pretože výstup lyžiarov je pod vratným kotúčom. Pre bezpečný výstup lyžiara z vleku a plynulý prechod teleskopických závesov cez vratnú stanicu sú tieto stanice vybavené zariadením (nazývaným DDH), ktoré spomalí teleskopický záves- odpojí ho od vlečného lana. Tieto stanice prešli rôznymi modifikáciami a v súčasnosti majú priemer vratného lanového kotúča 3500 mm. Napínanie týchto staníc je hydraulické, niektoré modifikácie majú napínacie závažie s napínacím lanom priemeru 16 mm (EN 12385-416  6x19S - IWRC 1770 B sZ).