Články

Nerealizované OHDZ v Košiciach

Nerealizované OHDZ v Košiciach     Podobne, ako v iných mestách Slovenska, aj v metropole východu sa v posledných desaťročiach uvažovalo nad riešením časti hromadnej dopravy pomocou lanových dráh. Pozrime sa na niekoľko neuskutočnených plánov a zámerov výstavby horských dopravných zariadení. Aerobus Už v druhej polovici sedemdesiatych rokov sa v metropole východu intenzívne hľadalo riešenie problému s dopravou na Sídlisko Dargovských hrdinov....

Mestské/prímestské lanové dráhy v územnoplánovacích podkladoch miest na strednom Slovensku

Mestské a prímestské lanové dráhy v územnoplánovacích podkladoch miest na strednom Slovensku      Lanové dráhy figurujú v súčasnej dobe v územných plánoch či územnoplánovacích štúdiách viacerých miest. Na strednom Slovensku je takýchto zámerov hneď niekoľko.   Banská Bystrica - Urpín Myšlienka postaviť lanovku na Urpín (511 m n. m.), vrch nachádzajúci sa južne od centra Banskej Bystrice, nie je nová. Z pôvodných zámerov...

Podvesná lanová dráha v Bani Cigeľ

PODVESNÁ LANOVÁ DRÁHA PLD - 1       Podvesná lanová dráha mala slúžiť ako sekundárny dopravný prostriedok na prepravu ľudí najmä v úklonných banských dielach, kde by bol pohyb osôb náročný alebo...