Bubienkové lyžiarske vleky

Doppelmayr/Garaventa

Na Slovensku sú od výrobcu Doppelmayr/Garaventa inštalované lyžiarske vleky ako s jednomiestnymi tak aj dvojmiestnymi unášačmi.  V oboch prípadoch sa kladie dôraz aj na komfort, snowboardistov nevynímajúc.  Tieto lyžiarske vleky sú vhodné ako na svahy pre začiatočníkov, tak aj na ťažké zjazdovky. Regulovateľná rýchlosť vlekov môže byť až do 3,5 m/s. Maximálna prepravná kapacita je do 1200 os./h. Patentované navíjacie zariadenie poskytuje bezpečný a pohodlný rozjazd. Šikmý tvar podpier uľahčuje údržbu lyžiarskej stopy. Individuálne riešenia vďaka širokému spektru prevedenia jednotlivých typov.

  • Dlhá životnosť a certifikované diely
  • Jednoduchá údržba, náhradné diely sú k dispozícii po celé desaťročia
  • Nízke náklady na personál vďaka samoobslužnosti a videokontrole
  • Kompaktné prevedenie napomáha malým stavebným nárokom

METASPORT / SSZ BLAHUTA BLV – 1

Lyžiarsky vlek typ BLV-1 je svojou konštrukciou zaradený medzi vleky tzv. strednej rady. Je to jednomiestny bubienkový vlek pre lyžovanie na svahoch s dĺžkou do 650 m s prevýšením až 180 m pri zabezpečení maximálnej dopravnej kapacity 900 os./h, a to aj v členitom teréne. Uplatnenie nájde tam, kde je nutné uspokojiť požiadavku investora na vysoký komfort dopravy pri zabezpečení vysokej prepravnej kapacity. Samoobslužnú prevádzku vleku a plynulý rozjazd pri štarte ocení široká lyžiarska verejnosť. Možnosť regulácie dopravnej rýchlosti pri nastupovaní potom privítajú menej skúsení lyžiari, napr. absolventi lyžiarskych kurzov. Zariadenie slúži na prepravu osôb od nástupišťa k výstupišti pomocou jednomiestnych navíjacích bubienkových unášačov k dopravnému lanu pevne uchytených. Poháňacia stanica s elektroprevodovkou NORD a frekvenčným meničom je hydraulicky napínaná a môže byť umiestnená ako hornej alebo dolnej stanici. Pozostáva z jednosmerného elektromotora, prevodovej skrine, čeľusťovej brzdy proti spätnému pohybu, olejového čerpadla, lanového kotúča s priemerom 2 a nosnej oceľovej konštrukcie poháňacieho agregátu (s výkonom max. 45 kW) s krytom. Napínacia sila potrebná k patričnému predopnutiu dopravného lana je vyvodená hydraulickým valcom napojeným na čerpadlo tlakového oleja.

Dopravná rýchlosť môže byť plynulo regulovaná. Zmenu dopravnej rýchlosti, spúšťanie a zastavenie vleku možné taktiež ovládať diaľkovým ovládaním zo vzdialenosti do 50 m od obslužnej stanice vleku. Vratná stanica je jednoduchej konštrukcie so stĺpom hranatého prierezu, lanový kotúč je pevný, umiestnený v horizontálnej rovine. Podpery typu T, vysoké 6 až 7 m nesú kladkové batérie (priemer kladiek je 200 mm) všetkých potrebných kombinácií so snímačmi polohy lana a zabezpečením okamžitého zastavenia vleku po prípadnom vypadnutí laná z drážky kladiek. Bubienkový unášač je vybavený hydraulickou brzdou umožňujúcou jazdný komfort, samoobslužné, plynulé a pohodlné nastupovanie a rozjazd aj menej skúseným lyžiarom. Výstup lyžiarov je možné vykonať buď pri výstupnej podpere alebo pod vratným lanovým kotúčom. Priemer dopravného lana je 12 - 14 mm. Rozchod lán na trati je 2,5 m.

METASPORT / SSZ BLAHUTA BLV - 2 

Lyžiarsky vlek typ BLV - 2 je svojou konštrukciou zaradený medzi vleky tzv. ťažkej rady. Tento vlek je obzvlášť vhodný pre využitie v lyžiarskych areáloch a strediskách s dlhšími, lyžiarsky náročnejšími svahmi do dĺžky 1 500 m  s požiadavkou na vysokú prepravnú kapacitu (teoretická prepravná kapacita do 1 440 os./h.) a nárokom zaistenie vysokého komfortu prepravy. Lyžiarsky vlek typ BLV -2 zabezpečuje prepravu osôb na dvojmiestnych bubienkových navíjacích unášačoch. Vlek BLV -2 má poháňaciu stanicu, podpery v tvare šikmého „T“ s kladkovými batériami a vratnú stanicu. Jednotlivé batérie sú vybavené snímačmi polohy lana. Poháňaciu stanicu tvorí oceľová rúra s priemerom 508 mm so základovou pätkou kotvenou na betónový základ. Na túto je uchytený nosník pohonu elektroprevodovky NORD s lanovým kotúčom. Elektroprevodovka NORD sa skladá z čelnej prevodovky s výstupným hriadeľom so zosilnenými ložiskami, z elektromotora (max. výkon 132 kW) a elektromagnetickej brzdy. Elektromotor je riadený frekvenčným meničom a dopravná rýchlosť vleku je tak možné meniť od 0 až po max. rýchlosť 3,2 m/s. Samoobslužné unášače sú zhotovené z ľahkej hliníkovej zliatiny pokrytej ochranným plastovým povrchom. Snímače polohy lana pracujú na princípe lámacích tyčiniek. V prípade vyhodenia lana do zachytávačov dôjde k zlomeniu tyčinky, prerušeniu zabezpečovacieho obvodu a zastaveniu pohonu vleku. Priemer dopravného lana je 18 mm. Rozchod lán v trati je 2,5 m.

Toto osobné horské dopravné zariadenie je možné vybudovať v troch alternatívach:

  1. a) Lyžiarsky vlek s pevnou poháňacou stanicou a vratnou stanicou s hydraulickým napínaním
  2. b) Lyžiarsky vlek s nástupnou vratnou stanicou a vrcholovou poháňacou stanicou s hydraulickým napínaním
  3. c) Lyžiarsky vlek s nástupnou poháňacou stanicou hydraulicky napínanou a vrcholovou pevnou vratnou stanicou. Vlek využíva dvojmiestne hydraulické mechanické bubienkové unášače. Stavebnicová technológia umožňuje tiež prestavbu a modernizáciu lyžiarskych vlekov typu TRANSPORTA VL 1000 a VL 500 na typ BLV - 2.

METASPORT / SSZ BLAHUTA TLV – 12

METASPORT / SSZ BLAHUTA TLV – 12  je teleskopický lyžiarsky vlek vhodný pre stredne dlhé svahy a širokú lyžiarsku verejnosť. Využíva sa na zjazdovkách so stredným prevýšením a dĺžkou do 600 metrov. Vlek TLV – 12 je tvorený pevnou poháňacou stanicou, podperami s kladkovými batériami (kladky s priemerom 200 mm). Jednomiestne unášače majú teleskopickú tyč o dĺžke 3,5 m. Rozchod lán na trati je 2,6 m. Priemer dopravného lana je 12 až 13 mm. Prípadné vypadnutie lana z drážky kladkovej batérie je indikované destrukčným snímačom polohy lana zabezpečujúcim okamžité zastavenie vleku. Teoretická prepravná kapacita je 900 os./h. Proti spätnému chodu je vlek vybavený elektromagnetickou brzdou. Podpery i stanice sú kotvené na betónový základ. Výkon elektromotoru s frekvenčným meničom je 37 kW. Dopravná rýchlosť sa pohybuje v rozmedzí 0 až 2,5 m/s. Výstup lyžiarov sa uskutočňuje na tzv. výstupnej podpere umiestnenej približne 30 metrov pred vratnou stanicou. Napínanie lana je vo vratnej stanici. Výrobcom vleku je spoločnosť SSZ BLAHUTA spol. s r.o. Ostrava – Kunčice, ktorá v roku 1998 nadviazala na výrobu vlekov v spoločnosti Sportlift s.r.o. Ostrava, ktorá v tej dobe ukončila výrobu lyžiarskych vlekov TLV započatej ešte podnikom METASPORT Ostrava koncom sedemdesiatych rokov – ten vyrábal vleky TLV 7,5; 10; 11 a 12.

MICHÁLEK SINGLE
Bubienkový lyžiarsky vlek s prepravnou vzdialenosťou 200 až 400 metrov je vhodný pre menšie svahy so stredným prevýšením. Je vhodný aj pre začiatočníkov a malé deti. Odporúčaná prepravná kapacita je 600 os./hod. Poháňaca stanica je zväčša realizovaná ako napínacia a umiestnená dole. Skladá sa z nosnej oceľovej konštrukcie, systému hydraulického napínania dopravného lana, motoru s prevodovkou so zariadením proti spätnému chodu, poháňacieho lanového kotúča, navádzacích kladkových batérií a vodiacich kladiek. Oceľová konštrukcia sa skladá z nosného stĺpu kotveného do betónového bloku, nadstavby s kladkami a posuvného nosníku, na ktorom je upevnená poháňacia jednotka (výkon 7,5 - 18,5 kW) a s lanovým kotúčom. Na nadstavbe je umiestnený nosník s kladkovými batériami a nosníkmi s navádzacími kladkami. Hydraulický systém - dvojčinný hydromotor - je umiestnený medzi pevnou a pohyblivou časťou poháňacej stanice. Hydraulický agregát je umiestnený na nosnom stĺpe. Poháňací kotúč je nasadený na výstupnom hriadeli prevodovky. Drážka pre lano je vyložená pryžou. Oba kotúče, poháňací a vratný, majú priemer 2,25 m. Rovnaký je aj rozchod lana na trati. Na tomto type vleku sa používajú vlečné laná o priemere 12 až 14 mm.

MICHÁLEK DOUBLE

Poháňacia stanica je konštrukčne podobná vleku SINGLE. Aj pri tomto type je údolná stanica spravidla poháňacia (s výkonom 22-45 kW), nachádza sa tu aj systém hydraulického napínania dopravného lana s priemerom 16 mm, motor s prevodovkou so zabezpečením proti spätnému chodu. Vlek DOUBLE je určený obzvlášť pre dlhšie a strmšie zjazdové trate s vysokou priechodnosťou zjazdoviek. Využíva dvojmiestne bubienkové hydraulické unášače. Dopravná vzdialenosť tohto vleku je do cca 600 m, s odporúčanou prepravnou kapacitou 1200 os./hod. Kladkové batérie sú osadené príslušným počtom lanových kladiek s Ø 200mm vyložených pryžovou bandážou. Na oboch vetviach vleku sú kladkové batérie vybavené zabezpečovacím zariadením indikujúcim pád lana - lámacou tyčinkou. Revízna rýchlosť je 0,5 m/s. Dopravná rýchlosť je  plynule meniteľná v rozmedzí 0,5 - 3,15 m/s.

MICHÁLEK DOUBLE MAX

Lyžiarsky vlek DOUBLE MAX je určený pre dlhé strmšie svahy. Ekonomicky využiteľná dopravná vzdialenosť vleku je 500 – 1200 metrov. Údolná stanica vleku je zväčša realizovaná ako napínacia. Pozostáva z nosnej oceľovej konštrukcie, vozu pohonu so systémom hydraulického napínania dopravného lana, motoru s prevodovkou so zabezpečením proti spätnému chodu, poháňacieho lanového kotúča (priemer 2 500 mm) s pryžovým vyložením, z navádzacích kladkových batérií a vodiacich kladiek. Unášače sú dvojmiestne hydraulické. Priemer dopravného lana je 18 až 24 mm. Revízna rýchlosť je 0,5 m/s. Dopravná rýchlosť je  plynule meniteľná v rozmedzí 0,5 - 3,15 m/s. Rozchod lana na trati je 2,5 m. Podpery sú šikmé typu "T". Skladajú sa z nosného oceľového stĺpu  a hlavy podpery, na ktorej sú kladkové batérie.

TRANSLIFT TL

Spoločnosť TRANSUNIT s.r.o. Bardejov bola založená v roku 1994 troma konštruktérmi so skúsenosťami zo ZŤS Bardejov. Hlavným výrobným programom sú betonárne, špeciálne miešiarne, zásobníky a riadiace systémy. V roku 1998 predstavila lyžiarsky vlek vlastnej konštrukcie s dĺžkou trasy do 600 metrov. Zužitkovali tak dlhoročné skúsenosti s výstavbou, údržbou a prevádzkou lyžiarskych vlekov. Jedným z dôvodov vývoja vleku TL bol fakt, že aj v polovici 90-tych rokov bol po nových lyžiarskych vlekoch stále veľký dopyt. Z viacerých výhod vleku TRANSLIFT TL spomeňme napínanie a pohon v jednej stanici, rebríky a lávky k traťovej výstroji na každej podpere či odstránenie súbehu lana v staniciach. 

Na prepravu cestujúcich slúžia jednomiestne bubienkové unášače s magnetickým tlmením. Zabezpečujú vyšší komfort pri nastupovaní a rozjazde aj pre menej skúsených lyžiarov. Počet podpier je závislý od profilu trate. Vlek nevyžadoval betónové kotvenie. Rozchod lana na trati bol 2,5 m. Dopravné lano malo priemer 12,5 mm. Riadiaca elektronika a zabezpečovacie zariadenia boli vyvinuté v rámci vlastných kapacít s dôrazom na vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť, a to aj pri maximálnej prepravnej rýchlosti 4 m/s.

TRANSMISIE SB BTM

Bubienkový lyžiarsky vlek BTM spoločnosti TRANSMISIE SB je konštrukčne určený pre lyžiarske svahy so stredným prevýšením a svahmi do 600 m. Vlek je navrhnutý s maximálnym ohľadom na komfortnú prepravu a plynulý rozjazd. Na dopravu sa využívajú jednomiestne navíjacie bubienkové unášače s magnetickým tlmením. Vratná stanica je zároveň napínacia. Napínanie je betónovým závažím. Poháňacia stanica  je vybavená brzdou proti spätnému chodu. Na výložníku sa nachádza pohon s výkonom do 30 kW a s lanovým kotúčom s priemerom 2000 mm. Podpery sú šikmé v tvare písmena T.  Teoretická prepravná kapacita je 900 os./h. Priemer dopravného lana je 12,5 mm. Rozchod na trati je 2000 mm. Dopravná rýchlosť je plynule regulovateľná 0 – 3 m/s. 

TRANSMISIE SB BTM DUO

Bubienkový lyžiarsky vlek BTM DUO s dvojmiestnymi unášačmi je vhodný na strmšie svahy, kde je navyše požiadavka na vyššie prepravné kapacity. Teoretická maximálna prepravná kapacita je do 1440 os./h. Maximálna dĺžka je do 1 500 metrov. Dopravná rýchlosť je plynule regulovateľná 0 - 3,2 m/s. Priemer dopravného lana je 12,5 mm, rozchod lana na trati 2 500 mm. Výkon pohonu je maximálne 132 kW. Kladkové batérie sú s kladkami o priemere 250 mm.

Lyžiarsky vlek je v ponuke v troch variantách:

-          s pevnou poháňacou a napínacou vratnou stanicou

-          s nástupnou vratnou stanicou a výstupnou vrcholovou stanicou s hydraulickým napínaním

-          s nástupnou poháňacou stanicou hydraulicky napínanou a vrcholovou pevnou vratnou stanicou

Stavebnicová technológia umožňuje taktiež prestavbu a modernizáciu lyžiarskych vlekov VL – 500 a VL – 1000.